MILAD KE-6 LUMBUNG BAILORAH, WA KAFA BILLAHI ILAHA 

(Mukaddimah Milad Ke-6 Simpul Maiyah Lumbung Bailorah Blora, Rabu, 10 Mei 2023)

Enam tahun sudah Simpul Maiyah Lumbung Bailorah Blora Jawa Tengah berjalan. Selama enam tahun perjalanan itu tentu tidak mulus-mulus saja, tetapi justru dengan itu banyak pelajaran yang kami petik. Semua itu tentu berkat perkenan dari Allah Swt. sehingga kita mampu melewatinya.

Sebagai bentuk luapan rasa syukur dan pengakuan ketidakberdayaan kita, maka dalam milad ke-6 Lumbung Bailorah yang akan kami selenggarakan pada Rabu, 10 Mei 2023 pukul 20.00 WIB ini sudah sepantasnya kita memfokuskan diri mengemis dhepe-dhepe memohon ampunan kepada Allah. Sebuah upaya terus-menerus untuk mentauhidkan diri kepada Allah,  serta memasrahkan hati dan seluruh hidup menerima dengan ridla apapun saja yang dianugerahkah Allah Swt. Maka, Tawashshulan adalah ‘tarikat’ yang tepat untuk semua tujuan itu.

Sebagaimana penegasan Mbah Nun dalam buku panduan Tawashshulan, bahwa “Tawashshulan adalah pernyataan dan upacara ketidakberdayaan kita kepada dan dihadapan Allah Swt. Kita mengidamkan Allah mengamankan dan menyamankan keberadaan kita di tengah kehidupan dunia yang dikuasai “fasadah” dan ketidaknyamanan. “Wa asghilidhdholimin bidhdholimin”. Kita berjuang agar Allah melindungi kita dari arus kedhaliman, gelombang “jahalah” dan atmosfer “sakhafah” dan “khiyanah” yang menimpa kemanusiaan dan nilai-nilai Ilahiyah, apalagi yang langsung menyentuh kita, menimpa dan menyakiti kita. “Wa akhrijna min bainihim salimin”. Semoga Allah berkenan menjaga dan merawat cinta kita kepada-Nya dan kenyamanan hidup kita di dunia.”

Melalui tema “Wakafa Billahi Ilaha”, pada Tawashshulan Milad ke-6 Lumbung Bailorah yang insyaAllah akan dibersamai oleh Mbah Nun ini kita akan kembali mendapatkan ilmu, wawasan, semangat dan kegembiraan yang baru. 

[Tim Tema Lumbung Bailorah]

Lihat juga

Back to top button